Akupunktura w dzień transferu

Akupunktura w dzień transferu (InVitro)

Badania naukowe potwierdzają korzystny wpływ akupunktury wykonanej w dniu transferu na wskaźnik ciąż klinicznych. Akupunktura wykonywana jest przed i po transferze zarodka do macicy.

Pierwszy i najbardziej znany protokół, który jest stosowany w wielu klinikach Medycyny Chińskiej to:
Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproductive therapy
Paulus, W E, Zhang, M, Strehler, E, El-Danasouri, I, & Sterzik, K. Fertil Steril. 2002; 77(4)721-724.

Link do artykułu dostępny jest tutaj.

Streszczenie wyników badań.

Cel: Ocena wpływu akupunktury na odsetek ciąż w terapii wspomaganego rozrodu (ART), porównujące grupy pacjentek otrzymujących akupunktury na krótko przed i po transferze zarodków z grupą kontrolną nieotrzymującą akupunktury.

Projekt: Badanie prospektywne z losowym doborem próby.

Miejsce badania: Centrum płodności.

Pacjenci: Po udzieleniu świadomej zgody , 160 pacjentek, które były w trakcie procesu sztucznego zapłodnienia (ART) i miały dobrej jakości zarodki, zostały podzielone na dwie grupy poprzez losowy wybór: transfer zarodków z zabiegiem akupunktury (n = 80) i transfer zarodków bez zabiegu akupunktury (n = 80).

Zabieg: Zabieg akupunktury został przeprowadzony 80 pacjentom 25 minut przed i 25 minut po transferze zarodka. W grupie kontrolnej  zarodki były transferowane bez żadnych terapii wspomagających.

Główne kryteria oceny: Ciąża kliniczne zdefiniowano jako obecność pęcherza ciążowego podczas badania USG 6 tygodni po transferze zarodka.

Wynik: Cąże kliniczne zostały udokumentowane w 34 z 80 pacjentów ( 42,5 %) w grupie z zabiegiem akupunktury, natomiast wskaźnik ciąż było tylko 26,3 % ( 21 z 80 pacjentów) w grupie kontrolnej.

Wniosek: Akupunktura wydaje się być użytecznym narzędziem poprawy odsetka ciąż przy sztucznym zapłodnieniu.