Przeciwwskazania do akupunktury

Przeciwwskazania do akupunktury

Przeciwwskazania do nakłuwania:

 • uogólnione choroby skórne, szczególnie ze zmianami infekcyjnymi
 • hemofilia
 • choroba Werlhoffa (małopłytkowość samoistna)
 • osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca
 • znaczne wyniszczenie organizmu
 • wiek niemowlęcy
 • ostry brzuch
 • choroby układu oddechowego i krążenia w okresie dekompensacji
 • czynna gruźlica, sarkoidoza

 

Ograniczony zakres stosowania akupunktury powinien być:

 • w stanach dużego wyczerpania fizycznego i psychicznego
 • w stanie upojenia alkoholowego
 • w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego
 • w złośliwej chorobie nowotworowej (dozwolona w celu osiągnięcia efektu przeciwbólowego)
 • w chorobach psychicznych (tylko we współpracy z lekarzem psychiatrą)
 • w strych stanach gorączkowych niewiadomego pochodzenia